t2t-ie.com

huytien@t2t-ie.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)

Hình ảnh Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
Hình ảnh Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
Hình ảnh Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
Hình ảnh Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
Hình ảnh Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
Hình ảnh Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy (đã bán)
z4812729427955_05740d0a0a178f31c8cf6b8c89593aed-large
z4812729457148_190a8204f6908b3d4bc3dc8636d2b4da-large
z4812729433735_c920701c9268a32cd56c49bf02c1f495-large
z4812729458040_52dc8b6f6af62acd28bac9057a8a4030-large
z4812729442403_383720b1f0b8bdc60e0a63b9a37961c9-large

Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy

Giá bán: 0 ₫

Máy đúc nhựa trục đứng Sumitomo SV50 x 2 máy

Kèm Robot V-HOP 550X

Tình trạng máy: hoạt động tốt